Search form

Roome 2:19-20

19-20Neeni qooqatuwaa kaalethiyaawaa, qassi dhumaani de7iyaawanttookka poo7issiyaawaa, erennawantta erissiyaawaanne naanatuwaa tamaarissiyaawaa gidiyaawaa eraaddi; higgiyaappe neeni kumentha eratethaanne tumatethaa demmiyaawaa eraasa. 21Yaatina, neeni haratuwaa tamaarissiyaawe neena ne huuphew ayissi tamaarissikkii? Neeni, “Wuu77oppa” yaagaade qaalaa odaasa. Shin neeni ne huuphew wuu77ayee?

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index