Search form

Roome 3:4

4Hewaa gidenna; asay ubbay worddanchchaa gidooppekka, Xoossay giyaawe tuma gidanaw bessee. Xoossaa Maxaafay, “Neeni haasayiyaa wode, neeni xillo gidiyaawaa erissanaw koshshee; neeni mootettiyaa wode, shatimmanaw bessee” yaagee.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index