Search form

Roome 4:11

11Guyyeppe I qaxxaretteedda; Xoossay A ammanuwaa diraw, I qaxxarettanaappe kase A xillo udeeddawaa erissanaw, A qaxxaray malla gideedda. Hewekka qassi qaxxarettennan Xoossaa ammaniyaa ubbatuwaa Xoossay xillo oothiide paydanaadan, unttunttoo Abraahaamo aawuwaa gidanaassa.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index