Search form

Roome 4:9

9Yaatina, ha Daawite hasayeedda anjjuu qaxxaretteedda asaa xalalaasseeyee? Woy qassi qaxxarettibeenna asatuwaassee? Ayissi gooppe nuuni, “Xoossaa Maxaafay, ‘Abraahaamo Xoossaa ammaneedda; Xoossay hewaa aw xillotethaan paydeedda’ yaagee” goytte.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index