Search form

Roome 8:11

11Shin Yesuusa hayquwaappe dentheedda Xoossaa Ayyaanay hintte giddon de7ooppe, hayquwaappe Kiristtoosa dentheedda Xoossay qassi hinttenttun de7iyaa bare Geeshsha Ayyaanaan, hayqqiyaa hintte asatethawukka de7uwaa immana.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index