Search form

Lok fɔlɔ 15:24

24Daa kɔlɔsibaga Obɛdi Edɔmu ni Yeya fana tun b'a kɔlɔsira. Sebaniyawu ni Yosafati, ani Netanɛli ani Amazayi, ani Zakariyawu ni Benayawu ni Eliyezɛri, minw tun ye sarakalasebagaw ye, olu tun be buru fiyɛra kɛsu nin ɲafɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index