Search form

Mas fɔlɔ 1:25

25Bari a tagara bii ka turaw ni misi kɛɲɛnin tulɔninw ani saga caaman kɛ saraka ye, a fana ye masacɛ deenw bɛɛ, ni kɛlɛkuntigiw, ani sarakalasebaga Abiyatari wele. Olu bɛɛ b'a la ka dumuni kɛ, ka minni kɛ a fɛ, n'u b'a fɔra ko: ‹Masacɛ Adoniya ka sii sɔrɔ!›

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index