Search form

Mas fɔlɔ 12:18

18O kɔ, masacɛ Orobowamu ye Adoramu ci, ale min tun ye fasobaara kuntigi ye. Nga Isirayɛli mara mɔgɔw y'a bon ni kabakuru ye k'a faga. Masacɛ Orobowamu kɔni sera ka don a ka wotoro kɔnɔ ka boli ka taga Zeruzalɛmu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index