Search form

Lok 2nan 35:18

18K'a ta kira Samuyɛli ka waati la, ka na se o loon ma, Hɔrɔnya ɲanagwɛ si ma kɛ ka ye ten Isirayɛli jamana kɔnɔ. Zoziyasi ni sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw, ani Zuda ni Isirayɛli mara mɔgɔ minw bɛɛ tun be yen, ni Zeruzalɛmukaw ye hɔrɔnya ɲanagwɛ min kɛ, Isirayɛli masacɛ si ta ma se o ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index