Search form

Zan 2nan int

Kunnafoni

Cɛkɔrɔba dɔ lo ye nin bataki nin ci Krista ka jama jɛnkulu dɔ ma a be min wele ko Ala ka muso n'a deenw. Ladili dɔɔni dɔw lo minw b'a yira u la k'u ka kan ka ɲɔgɔn kanu ani k'u yɛrɛ kɔlɔsi kalankolonw na.

Bataki nin tilancogo

Daminɛ kuma 1-3

Kanuya lɔyɔrɔ ka bon 4-6

Ladiliw kalankolonw kosɔn 7-11

Kuma laban 12-13

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index