Search form

Mas 2nan 23:15

Ala ka koo Isirayɛli mara la

(Lok 2nan 34.6-7)

15 O cogo kelen na, sarakabɔyɔrɔ min tun be Betɛli, Nebati dencɛ Zerobowamu tun ye sɔnnikɛyɔrɔ min lalaga ka Isirayɛlidenw bila kojugu la, masacɛ ye olu ci. A ye sɔnnikɛyɔrɔ nin jɛni k'a kɛ buguri ye. A ye Asera jaa fana jɛni.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index