Search form

Mas 2nan 25:23

23Zuda mara kɛlɛdenw n'u kuntigiw bɛɛ y'a mɛn tuma min na ko Babilɔni masacɛ ye Gedaliyasi kɛ lasigiden ye, u tagara Gedaliyasi fɛ Misipa. Minw tun tagar'a fɛ, olu tun ye Netaniya dencɛ Isimayɛli ye, ani Kareya dencɛ Yowanan, ni Netofaka Tanumɛti dencɛ Seraya, ani Yaazaniyawu ka bɔ Maaka, ani u mɔgɔw.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index