Search form

MAKABEW FILANAN 5:21

Zeruzalɛmukaw fagako filanan

21Antiyokusi ye warigwɛ kilo waa bi naani ni seegi (48 000) le ta Alabatosoba kɔnɔ, ka taga joona joona Antiyɔsi. Yɛrɛboɲa tun b'a la kosɔbɛ. A lanin tun b'a yɛrɛ la haali! A ka miiri la, ko ale yɛrɛ be se ka kurun boli dugukolo kan, ani ka taama jii kan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index