Search form

Piy 2nan int

Kunnafoni

Piyɛri ka bataki filanan nin cira Krista ka jama jɛnkulu bɛɛ lo ma. Mɔgɔ minw be mɔgɔ kalan ni koo ye min ni Krista sago te bɛn, a be olu jalaki bari o kalan nin be mɔgɔ don kakalaya la. Cogo kelen dama lo be yen k'o kalan nin kɛlɛ. O ye ka nɔrɔ Ala ni Yezu Krista la, k'u lɔn kosɔbɛ. Mɔgɔ minw ye Yezu ye ani ka yaala n'a ye, olu b'o kalan nin ɲa fɔ. Mɔgɔ minw b'a jati ko Krista te na segi ka na, a b'a yira olu la ko hali ka na se sisan ma n'a ma segi ka na fɔlɔ, k'o kɛra bari Ala t'a fɛ mɔgɔ si ka sa nga a b'a fɛ bɛɛ k'a sɔɔn yɛlɛma ka Krista jogo ta.

Bataki nin tilancogo

Daminɛ kuma 1.1-2

Ala ka weleli 1.3-21

Kalankolon 2.1-21

Krista ka kɔsegili 3.1-18

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index