Search form

Zan 3nan int

Kunnafoni

Cɛkɔrɔba dɔ lo ye nin bataki nin ci Krista ka jama ɲamɔgɔ dɔ ma min tɔgɔ ko Gayusi. O cɛɛ nin tun ye dɛmɛ min kɛ Krista ka jama ye, a y'o foli lo d'a ma ani k'a yira a la ko a k'a yɛrɛ kɔlɔsi Diyotɛrɛfu tɔgɔla dɔ la.

Bataki nin tilancogo

Daminɛ kuma 1-4

Gayusi tanuli 5-8

Diyotɛrɛfu ka jalaki 9-10

Demetiriyusi tanuli 11-12

Kuma laban 13-15

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index