Search form

Kɛw 14:21

Pɔli ni Barinabasi be kɔsegira Antiyɔsi

21Pɔli ni Barinabasi ye kibaru diman fɔ Dɛribekaw ye, ka kalanden caaman sɔrɔ. O kɔ, u segira ka taga Lisitɔrɔ, ka bɔ yen ka taga Ikoniyɔmu, ani Antiyɔsi.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index