Search form

Kɛw 18:18

Pɔli be kɔsegi Antiyɔsi

18 Pɔli tora Korɛnti ka waatijan kɛ. O kɔ, a ye sira ɲini o yɔrɔ balimaw fɛ, ale ni Akilasi n'a ka muso Pirisili ye kurun ta k'u kuun sin Siri jamana ma. Pɔli tun y'a kuun li Sankere bari a tun ye dajuru ta Ala ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index