Search form

Kɛw 20:4

4Mɔgɔ minw tun b'a bilara sira, olu tɔgɔw filɛ: Pirusi dencɛ Sopatɔrɔsi ka bɔ Bere, ni Arisitaraki ani Segundusi ka bɔ Tesaloniki, Gayusi ka bɔ Dɛribe, ni Timote, ni Tisiki, ani Torofimu ka bɔ Azi mara la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index