Search form

Kɛw 24:10

Pɔli b'a yira Felikisi la ko ale ma kojugu kɛ

10Lasigiden ye sira di Pɔli ma ko a ka kuma. O la, Pɔli ye kuma ta k'a fɔ ko: «Ne y'a lɔn ko ele Felikisi le ye an ka siya kititigɛbaga ye kabini saan damani. O la, ne tena siran ka n ka kuma fɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index