Search form

Kɛw 26:14

14An bɛɛ benna. Ne ye kumakan dɔ mɛn eburukan na ko: ‹Sayuli, Sayuli, mun na i be ne tɔɔrɔla ten? I man'a kɛ cogo o cogo, i te se ka bɔsi ne la, i n'a fɔ misi te se ka bɔsi a tigi la cogo min na.›

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index