Search form

Kɛw 26:20

20 Ne y'a daminɛ ka Damasikaw waaju fɔlɔ, ani Zeruzalɛmukaw, ka Zude mara bɛɛ waaju, ani siya wɛrɛw. N y'u waaju k'a fɔ u ye k'u ka kan ka nimisa ka faran u ka kojuguw la ka segi Ala ma, ka kɛwaliɲumanw kɛ minw b'a yira k'u nimisara ka faran u ka kojugu la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index