Search form

Ɛst gir 1:6

6Faniɲuman gwɛman, ni bulaman tun sirinin be ni juru ɲanaman wulenman ye min be tɛmɛ warigwɛ dilannin woow kɔnɔ ka taga siri tutunanw na, minw lɔra ni kabakuru ɲanaman sifa dɔw ye ka yɔrɔ masiri. Sigilan sanulaman ni warigwɛlamanw tun bilanin be yɔrɔ dilannin dɔ la, o yɔrɔ nin tun dilanna ni kabakuruɲuman ɲuman sifa caaman ye: birifani minw tun sɔgɔra ni jese wulenman ye, olu tun lanin be ye wulenman dɔɔni be yɔrɔ lamini na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index