Search form

Ɛst gir 10:14

Kuma laban

11 Pitoleme ni Kileyopatiri ka masaya saan tan ni naaninan na, Dozitɔsi y'a yɛrɛ yira ko ale ye sarakalasebaga ye, Levi kɔmɔgɔ. Ale n'a dencɛ Pitoleme, olu le nana ni bataki nin ye, min kuma fɔra ka tɛmɛ. U y'a yira k'o bataki nin tun ye Purimu ta ye, ko a tun yɛlɛmana kaan wɛrɛ la Pitoleme dencɛ Lizimaki fɛ ka bɔ Zeruzalɛmu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index