Search form

Amɔ 1:1

1 Amɔsi min tun ye Tekowa dugu begɛnmarala dɔ ye, ale ka kuma filɛ. Ala ye min yir'a la Isirayɛli mara koo la, ka Oziyasi to masaya la Zuda mara kunna, ani Zowasi dencɛ Zerobowamu tun ye masacɛ ye Isirayɛli mara kunna. O kɛra saan fila, dugukolo ka sɔrɔ ka yɛrɛyɛrɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index