Search form

Bar 5

1Zeruzalɛmu, i ka dusukasifani bɔ i kaan na

k'i masiri ni Ala ka nɔɔrɔ ye,

i masirinin ka to ten kudayi.

2I ka tilenninya kɛ fani ye k'a don i kaan na,

min be bɔ Ala fɛ.

Masaba ka nɔɔrɔ ka kɛ masafugulan ye i fɛ

min birinin be i kuun na.

3Bari Ala bena i ka nɔɔrɔ yira dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ la.

4A bena tɔgɔ min la i kan,

k'a kɛ i ta ye tuma bɛɛ,

o filɛ nin ye ko:

«I ka hɛrɛ be bɔ i ka tilenninya la,

i ka nɔɔrɔ be bɔ i ka Alaɲasiranya la.

5Zeruzalɛmu, wili ka lɔ kulujan kan

ka filɛli kɛ kɔrɔn fɛ.

I deenw filɛ, u be lajɛnna ka bɔ faan bɛɛ,

k'a ta tileben fɛ fɔɔ ka ta'a bila kɔrɔn fɛ

Ala senuman ka kuma barika la.

U nisɔndiyanin lo bari Ala hakili jigira u la.

6U bɔra i fɛ seen na, u juguw tun b'u ɲɔtira.

Nga Ala y'u segi i ma ni boɲaba ye i ko masaw, masasigilan kan.

7Bari Ala y'a fɔ ko kulubabaw bɛɛ ka ci,

ani tintinw minw daa te se ka lɔn.

A y'a kɛ dingɛbabaw fara janko dugukolo ka dakɛɲɛ,

Isirayɛlidenw ka se ka taama ka ɲa ale ka nɔɔrɔ la.

8Ala ko tuuw ni yiri kasadimanw bɛɛ k'u ka suma labɛn Isirayɛlidenw ye,

u y'o kɛ.

9Tiɲɛ na, Ala bena yeelen bɔ Isirayɛlidenw ye

a ka nɔɔrɔ barika la, k'u segi ka na.

A ka mɔgɔw bena segi ni nisɔndiya ye

bari o ben'a sɔrɔ a makarila u la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index