Search form

Eze 28:13

13I tun be Edɛn, ne ka yɔrɔɲuman na.

Kabakuru sɔngɔgwɛlɛn sifa bɛɛ tun kɛra i ka masirifɛnw ye:

kabakuru wuleman, ni nɛrɛmuguman, ni diyaman,

ni kabakuru binkɛnɛmanw, ni kɔlɔbolaman,

ni kabakuru bulamanw.

Sanu min tun kɛra ka dundunw ni filenw lalaga,

o dilanna i danlon na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index