Search form

Ɛsi 8:35

35Mɔgɔ minw bɔra jɔnya la ka na, olu ye saraka jɛnita bɔ Isirayɛli ka Ala ye. U ye tura tan ni fila bɔ saraka ye u ka siya bɛɛ kosɔn, ani sagajigi bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ, ni sagaden bi wolonwula ni wolonwula, ka bakɔrɔnin tan ni fila bɔ saraka ye u ka hakɛ yafa kosɔn. U y'o bɛɛ bɔ saraka jɛnita ye Masaba ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index