Search form

Ebu 9:19

19Musa ye Ala ka sariya kelen kelen bɛɛ fɔ jama ye ka ban tuma min na, a ye misidenw ni bakɔrɔninw joli ni jii ta, ka sagasi wuleman siri *izɔpikala la k'o kɛ ka joli ni jii nin seriseri sariyasɛbɛ kan, ani jama bɛɛ kan

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index