Search form

Eza 63:1

Siya wɛrɛw halakiko

1 Jɔn be nana ten ka bɔ Edɔmu mara la,

ka bɔ Bɔsira dugu kɔnɔ ni faniwulen b'a kaan na?

Fani ɲanaman b'a kaan na,

a b'a yɛrɛ wongora, a taamatɔ,

a jigi b'a ka fanga kan.

Masaba ko:

«Ne lo, ne nana ka kiti tilennin tigɛ

ka n ka mɔgɔw kisi.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index