Search form

Zud 4:14

14Sarakalasebagaw kuntigiba Zowakimu ni sarakalasebagaw bɛɛ ye dusukasifaniw don, ka lɔ Matigi ɲakɔrɔ ni minw tun be baara la Alabatosoba kɔnɔ, ka saraka jɛnita bɔ, min be to ka bɔ tuma bɛɛ, ani k'u ka dajuru sara sarakaw, ni jama ka yɛrɛsago la sarakaw di Ala ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index