Search form

Zoz 8:31

31 i ko Masaba ka baarakɛla Musa tun y'a fɔ Isirayɛlidenw ye cogo min na, ani a fɔra cogo min na Musa ka sariyasɛbɛ kɔnɔ. Sarakabɔyɔrɔ nin lalagara ni kabakuru tomonin ye, nigɛ ma kɛ ka min ci. U ye saraka jɛnitaw ni jɛnɲɔgɔnya sarakaw bɔ Masaba ye o yɔrɔ la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index