Search form

Zoz 8:33

33 Isirayɛlidenw bɛɛ, dugulen fara lonanw kan, n'u ka cɛkɔrɔbaw, n'u ɲamɔgɔw, ani u ka kititigɛlaw, u bɛɛ tun lɔra ka Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu to u cɛma, n'a tabaga Levi kɔmɔgɔ sarakalasebagaw. Masaba ka baarakɛla Musa tun y'a fɔ cogo min na, ko n'u be duba kɛ Isirayɛli jama ye tuma min na, u k'a kɛ cogo min na, o y'a kɛ ten. U tun tilanna fila, tilan kelen lɔra Garizimu kulu faan na, dɔ nin lɔra Ebali kulu faan na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index