Search form

Zude int

Kunnafoni

Zude y'a ka bataki sɛbɛn Krista ka jama ye waasa u k'u yɛrɛ kɔlɔsi mɔgɔjuguw la minw tun b'a fɔ k'olu ye Krista ka jama mɔgɔ dɔw ye ani ka Krista ka jama kalan ni kokolonw ye. Bataki nin be o mɔgɔjugu nunu bali fana ka u ka kalankolonw kɛ.

Bataki nin bɔnibe Piyɛri ka bataki filanan ma. A b'a ɲini a kalanbagaw fɛ u ka banba ka to lanaya la, Ala ye min di siɲɛ kelen a Deen Yezu Krista barika la.

Bataki nin tilancogo

Daminɛ kuma 1-2

Kalankolon kɛbagaw ka kɛwali 3-16

Krista ka jama ladi kuma 17-23

Ala tanuli 24-25

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index