Search form

Sar 2:2

2ka taga n'a ye Arɔn dencɛ sarakalasebagaw fɛ, u dɔ k'a tigɛ ɲaa kelen bɔ mugu nin la min ɲagaminin be ni tulu ye, ka wusulan bɛɛ fara o kan, k'o bɛɛ jɛni pewu sarakabɔyɔrɔ kan, o ka kɛ hakilijigifɛn ye. O saraka ɲɔgɔn kasa ka di ne Masaba ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index