Search form

Sar 6:5

5Tasuma mananin ka to sarakabɔyɔrɔ la, a man kan ka faga. Sɔgɔma o sɔgɔma, sarakalasebaga ka lɔgɔ don a la ka saraka jɛnita la o kan, ani ka jɛnɲɔgɔnya sarakaw tulu jɛni o kan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index