Search form

Sar 7:12

12Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka jɛnɲɔgɔnya saraka bɔ ka kɛ ɲumanlɔnbaga ye, o tigi ka kan ka fɛɛn minw fara o foli saraka kan, o filɛ nin ye: tulu ɲagamina burumisɛn minw na, ni fununan te u la, ani furufuru, tulu ka funfun o kan, fununan te min na, ani burumisɛn minw dilanna ni mugu tɛntɛnnin ye, min nɔɔnina kosɔbɛ, tulu ɲagaminin be minw na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index