Search form

Luka 1:5

Mɛlɛkɛ dɔ be Zan batizelikɛla woloko fɔ

5 Zude mara masacɛ *Erɔdi ka tile la, sarakalasebaga dɔ tun be yen min tɔgɔ ko Zakari. Abiya tɔgɔ lara sarakalasebaga minw ka jɛnkulu la, olu dɔ tun lo. A muso buruju bɔra sarakalasebagaw kuntigi Arɔn la. A tɔgɔ tun ko Elizabɛti.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index