Search form

Luka 5:17

Yezu be muruku dɔ kɛnɛya

(Mat 9-18; Mar 2.1-12)

17Loon dɔ, ka Yezu to mɔgɔw kalan na, *Fariziɲɛw ni sariya karamɔgɔ dɔw siginin tun be yen. U tun nana ka bɔ Galile ni Zude mara dugudenninw bɛɛ la, ani Zeruzalɛmu. Matigi Ala ka sebagaya tun be Yezu fɛ n'a be banabagatɔw kɛnɛya.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index