Search form

Luka 6:17

Yezu be banabagatɔw kɛnɛya

(Mat 4.24-25; Mar 3.7-11)

17Yezu jigitɔ n'a ka cidenw tan ni fila ye ka bɔ kulu kan, a sera kɛnɛba dɔ la ka lɔ yen. Jamaba tun be o yɔrɔ la. A ka kalandenw tun ka ca u cɛma. Dɔw tun bɔra Zeruzalɛmu ni Zude mara bɛɛ la. Dɔw fana tun bɔra kɔgɔjida la dugubabaw la, Tiri ani Sidɔn.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index