Search form

Mar 14:43

Yezu minɛko

(Mat 26.47-56; Luka 22.47-53; Zan 18.3-12)

43Ka Yezu to kuma na, Zuda min tun ye kalanden tan ni fila nunu dɔ ye, ale sera o yɔrɔnin bɛɛ ni jama ye. Murujanjan ni berew tun b'u bolo. Sarakalasebagaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ani cɛkɔrɔbaw le tun y'u ci.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index