Search form

Mat 26:47

Yezu minɛko

(Mar 14.43-52; Luka 22.47-53; Zan 18.2-11)

47Ka Yezu t'o kuma na, Zuda min tun ye kalanden tan ni fila nunu dɔ ye, ale sera ni jamaba ye. Murujanjan ni berew tun b'u bolo. Sarakalasebagaw kuntigiw ni cɛkɔrɔbaw le tun y'u ci.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index