Search form

Mat 5:22

22Ayiwa, ne b'a fɔ aw ye ko ni mɔgɔ o mɔgɔ dimina a balima kɔrɔ, o tigi ka kan ni kiti ye. Ni mɔgɔ min y'a balima nɛni ko naloman, o tigi fana ka kan ni kiti ye. Ni mɔgɔ min y'a balima nɛni ko fatɔ, o tigi ka kan ni jahanama tasuma ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index