Search form

Kok 28:14

14Jii min ka kan ka bɔn tura kelen kelen bɛɛ bɔtuma na, o ye duvɛn litiri saba ye, sagajigiw ta ka kɛ litiri fila fila ye, sagadenw ta ka kɛ litiri kelen ni tilan ye. O le ye kalo o kalo saraka jɛnita ye min ka kan ka bɔ kalokura bɔtuma na saan kuturu bɛɛ kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index