Search form

Daniyɛli, girɛkikan na 3:39

39O bɛɛ n'a ta, an ka yɛrɛmajigi, n'an ka hakili yɛlɛma kosɔn, e ka makari an na ka sɔn an na i n'a fɔ sagajigi ni tura jɛnitaw,

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index