Search form

Daniyɛli, girɛkikan na 3:88

88Ananiya, ni Azariya ani Mikayɛli, aw ka Matigi tanu!

Aw k'a bato, ka barika la a ye tuma bɛɛ!

Bari, a y'an kisi jahanama ma,

a y'an bɔsi saya la.

A y'an bɔsi ka bɔ dibi kɔnɔ,

a y'an bɔ tasumaba kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index