Search form

Dal 114

Isirayɛlidenw bɔko Ezipiti jamana na

1- Isirayɛlidenw bɔra Ezipiti tuma min na,

u bɔra lonanw cɛma waati min na,

2Zuda kɔmɔgɔw kɛra Ala ta ye,

Isirayɛli jama kɛr'a niyɔrɔ ye.

3- Kɔgɔji y'u ye dɔrɔn, a bolila,

Zurudɛn baji segira kɔfɛ.

4Kuluw tora ka panpan i ko sagajigiw,

tintinw tora ka panpan i ko sagadenw.

5Kɔgɔji, mun na i be bolila?

Zurudɛn baji, mun na i be segira kɔfɛ?

6Kuluw, mun na aw be panpanna i ko sagajigiw?

Tintinw, mun na aw be panpanna i ko sagadenw?

7Dugukolo, ele ka yɛrɛyɛrɛ Matigi ɲakɔrɔ,

Yakuba ka Ala ɲakɔrɔ.

8- Ale min be farakulu yɛlɛma k'a kɛ dalan ye,

ka bɛrɛyɔrɔ kɛ jii bɔyɔrɔ ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index