Search form

Dal 122

Hɛrɛɲinikuma

1Zeruzalɛmu taadɔnkili dɔ. Dawuda ka dɔnkili dɔ.

Tuma min na u y'a fɔ ne ye ko:

«An ka taga Masaba ka soo kɔnɔ,»

ne nisɔn diyara haali!

2Zeruzalɛmu, an sera i fɛ sisan.

3Zeruzalɛmu lɔcogo ɲana,

a laminicogo ɲana ni kogo ye.

4Isirayɛlidenw kɔmɔgɔw be taga o yɔrɔ la.

Masaba ka jama be taga yen janko ka Masaba tanu.

O ye sariya ye min sigira Isirayɛlidenw ye.

5Dawuda deenw ka masasigilan be o yɔrɔ le la

u be sigi min kan ka kiti tigɛ.

6Aw ka hɛrɛ ɲini Zeruzalɛmu ye.

Zeruzalɛmu, e koo ka di mɔgɔ minw ye,

olu ka to ɲasuma na.

7Hɛrɛ ka sɔrɔ i kɔnɔ,

ɲasuma ka kɛ i ka yɔrɔ barikamanw na.

8Ne balimaw ni ne teriw kosɔn,

ne ko Ala ka hɛrɛ kɛ i ye.

9Masaba an ka Ala ka soo kanuya kama,

ne be daalili kɛ i ka ɲataga kosɔn.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index