Search form

Dal 123

Masaba, makari an na

1Zeruzalɛmu taadɔnkili dɔ.

Ne be n ɲaa sin ele ma,

e min siginin be sankolo la.

2Baaraden bolo lanin b'a kuntigi kan cogo min na,

baaraden musoman bolo lanin b'a kuntigimuso kan cogo min na,

o cogo kelen na, an bolo lanin be Masaba an ka Ala kan,

fɔɔ a ka na an dɛmɛ.

3Masaba, makari an na, makari an na,

bari dɔgɔya y'an labɔ sisan.

4Mɔgɔkolonw ka ɲadonya,

ani yɛrɛboɲalaw ka dɔgɔya y'an labɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index