Search form

Dal 13

Dɛmɛ ɲini daalili

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili. Dawuda ka dɔnkili dɔ.

2Masaba, e hakili bena jigi ne la tuma jumɛn?

E bena i yɛrɛ yira ne la tuma jumɛn?

3Ne ka dusukasi bena ban tuma jumɛn?

Loon bɛɛ ne dusu tɔɔrɔnin lo.

Ne jugu bena se ne kɔrɔ fɔɔ tuma jumɛn?

4Masaba ne ka Ala, e hakili to ne la ka n jaabi.

Barika don n na ka n ɲaa yɛlɛ,

n'o tɛ, ne be sara le.

5N'o kɛra, ne juguw ben'a fɔ k'olu sera n kɔrɔ,

u fana bena nisɔndiya ne benko la.

6Nga ne jigi be e ka ɲumanya le kan,

ne nisɔndiyanin lo e ka kisili koo la.

Ne bena dɔnkili la Masaba ye

a ka koɲuman kosɔn ne faan fɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index