Search form

Dal 145

Ala ka masaya te ban

1Dawuda ka barikala dɔnkili dɔ.

Ne bena ele tanu, ne ka Masacɛ ni n ka Ala.

Ne bena barika la i ye tuma bɛɛ.

2Ne bena barika la i ye loon bɛɛ,

ne bena i tanu tuma bɛɛ.

3Masaba ka bon, a ka kan ni tanuli ye kosɔbɛ.

Daan t'a ka boɲa na.

4*Filankuru kelen kelen bɛɛ b'i ka kɛtaw lakali ɲɔgɔn ye.

U b'i ka kɛwaliw fɔ.

5U bena i ka nɔɔrɔ n'i ka sebagaya fɔ.

Ne bena miiri i ka kɛwali kabakomanw la.

6U bena i ka setigiya kabakomanw fɔ.

Ne bena e ka boɲa fɔ.

7U hakili bena to i ka koɲumanw na, k'o fɔ.

U bena i ka tilenninya fɔ.

8Masaba be makari, a be hinɛ.

A te dimi joona, a ka ɲi kosɔbɛ.

9Masaba ka ɲumanya be se bɛɛ ma.

A ka makari be se a ka danfɛnw bɛɛ ma.

10Masaba, e ka danfɛnw bɛɛ bena e tanu.

E ka jama bena barika la e ye.

11U bena i ka masaya boɲa fɔ,

u fana bena e ka sebagaya fɔ.

12U bena i ka kɛtaw yira adamadenw na,

k'i ka masaya dawula n'a boɲa fɔ.

13E ka masaya ye waati bɛɛ ta ye.

E ka kuntigiya bena kɛ waati nata mɔgɔw bɛɛ kan.

14Masaba, e ka benbagaw bɛɛ dɛmɛ.

Minw jɛngɛna, i k'olu tilen.

15Bɛɛ ɲaa be ele le kan,

ele le b'u ka dumuni d'u ma a waati la.

16E b'i tigɛ yɛlɛ,

i be nimanfɛnw bɛɛ wasa.

17Masaba ka koo bɛɛ tilennin lo.

A ka ɲi a ka kɛwaliw bɛɛ la.

18Masaba b'a daalibagaw gɛrɛfɛ,

minw b'a daali ni tiɲɛ ye.

19A b'a ɲasiranbagaw diyanako kɛ.

A b'u kasikan mɛn k'u kisi.

20A koo ka di mɔgɔ minw bɛɛ ye, a b'olu mara,

nga a bena mɔgɔjuguw halaki.

21Ne bena Masaba tanu.

Nimanw bɛɛ bena barika la a ye tuma bɛɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index